Wettelijke vermeldingen

Naam praktijk:

Per Vitam

Rechtsvorm:

Besloten vennootschap

Naam vennootschap:

BV Drs. Adam - Verhaegen, huisartsen

Naam artsen:

Filip Adam, RIZIV 1 46726 35 004, beroepstitel huisartsgeneeskunde

Kristien Verhaegen, RIZIV 1 46725 36 004, beroepstitel huisartsgeneeskunde

Adres:

Pastorijstraat 1, 9770 Kruisem

Contactgegevens:

Telefoon: 09 383 79 83
E-mail: secretariaat@pervitam.be

het e-mailadres dient uitsluitend voor administratieve. De doorgifte van gezondheidsgegevens moet immers op een veilige manier gebeuren en vraagt extra veiligheidsmaatregelen. Gezondheidsgegevens mogen enkel digitaal worden doorgestuurd via systemen met een multi-factor authenticatie. Men mag geen medische gegevens via onbeveiligde e-mail versturen, zelfs niet indien de patiënt hiervoor de toestemming geeft. 

Ondernemingsnummer:

BE 0828465419

Gereglementeerd beroep:

Beroepsvereniging: Orde der artsen

Beroepstitel: huisarts;

Verwijzing naar de beroepsregels (Code van medische deontologie): https://ordomedic.be/nl/code-2018

Gedragscode:

de Code van medische deontologie is van toepassing voor alle artsen werkzaam in de praktijk. Deze code is via deze link raadpleegbaar: https://ordomedic.be/nl/code-2018

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

Beide artsen zijn aangesloten bij AMMA Verzekeringen

Honorariumtransparantie:

Beide artsen zijn volledig geconventioneerd